Škola během kalendářní roku

Škola během kalendářní roku

V průběhu kalendářního roku vás neustále informujeme o novinkách ze života školy. Jelikož pomalu končí rok, který opět doprovázela různá opatření spojená s probíhající epidemií, tak v našich novinkách převažovaly informace o tom, co se nám podařilo zrekonstruovat. A nebylo toho málo. Většina akcí byla spolufinancována z grantových programů, dofinancována byla z prostředků zřizovatele, tzn. obce Dolní Dunajovice (viz. fotogalerie). Tímto bych chtěl vedení obce poděkovat za vstřícný a konstruktivní přístup ke vzdělávání v naší obci. Dále bych chtěl poděkovat firmě RWE Gas Storage za pomoc při realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti v MŠ“ (rekonstrukce plotu). 

Na závěr bych popřál všem pěkné a klidné svátky vánoční, dětem spoustu dárečků a do nového roku hlavně zdraví. 

Mgr. Vladimír Mikel