1641194567864.jpeg

Jak jsme vyráběli Věstonickou Venuši

 V dějepise jsme probírali náboženství v pravěku. Pravěcí lidé dělali Venuše a tím vlastně uctívali ženy. A tak si pan učitel Malík řekl, že si vyrobíme vlastní Venuše. Na pondělí jsme si měli přinést oblečení, které můžeme zašpinit.

Bylo pondělí a šli jsme na školní dvůr. Pan učitel si vzal dva žáky – Jonáše Kudu a Toma Vlašice. Ti přinesli hlínu, do hlíny se nalila voda, aby z té hlíny bylo bahno a odvážlivec Tomáš Vlašic tu hlínu „nahňácal“. Z altánu jsme přinesli stoly a židle. Každý si vzal kus bahna. Z toho bahna jsme měli dostat vzduch. Pan učitel řekl: „Nebojte se toho, klidně to hoďte o stůl!“. Tak jsme s tím dělali různé voloviny, pak jsme to položili na stůl a na deset minut šli hrát fotbal. Potom jsme si sedli a začali jsme tvarovat Venuše.

Já si myslím, že ji měl Adam Němeček nejhezčí. Potom jsme to dali na stůl, ať to schne. Za čtrnáct dní jsme je vypálili v ohništi. A od té doby víme, že vypálená hlína je keramika.

 

                                                                                   Martin Feigerl, žák 6. třídy

 

     1641194567879  1641194567876  1641194567873