IMG-0464.jpeg

Poděkování RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Tímto bychom chtěli poděkovat firmě RWE Gas Storage CZ, s.r.o. za finanční podporu při realizaci projektu "Zvýšení bezpečnosti a modernizace venkovního prostoru areálu mateřské školy".

vedení školy