Základní informace

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Historická budova (z r. 1884) se nachází na ulici Hlavní č. p. 82. Škola vzdělává cca 180 žáků v 10 třídách, máme odloučené pracoviště v Perné, kde je 11 žáků 1. a 2. ročníku.

Kromě žáků místních do školy dojíždějí děti ze sousedních obcí Perné, Brodu nad Dyjí a Horních Věstonic.

Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny. Třetí oddělení školní družiny máme v obci Perná.

Žáci 1. - 4. ročníku mají zajištěnu ranní družinu od 7.00 hod.

Ve škole je 10 kmenových tříd. Další učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT, tablety, učebnu NJ + HV s klavírem, učebnu AJ a pracovnu pro CH a F také vybavenou IAT.

Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT.

Tři třídy 2. stupně jsou vybaveny novými tabulemi a interaktivním projektorem.

Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále pak školní dvůr. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Celá škola je pokryta wifi sítí.

Od září používáme ve škole nový informační systém Edookit.